Verslagen IROJ OVL

Het IROJ OVL vergadert iedere 6 weken. De agenda varieert steeds met items uit:

Vlaanderen (intersectoraal), de IROJ werkgroepen uit OVL, de regionale netwerkstuurgroepen IJH uit OVL, sectorale info (jeugdhulpsectoren) uit OVL, inspelen op actuele noden,...

Het IROJ OVL bespreekt daarnaast ook reconversievragen, uitbreidingsbeleid, maakt samenwerkingsafspraken, initieert acties,...

Indien u als jeugdhulppartner een interessant agendapunt wil toevoegen, spreek gerust de voorzitter van uw regionale netwerkstuurgroep IJH of us sectorale afgevaardigde (zie iroj ledenlijst) aan. Deze agendeert jouw vraag op het komende IROJ.

voorzitter regionale netwerkstuurgroep IJH ZOVL: annelies.deschauwer@clbninove.be

voorzitter regionale netwerkstuurgroep IJH Waas en Dender: IlseWauters@cggwaasendender.be

voorzitter regionale netwerkstuurgroep IJH GED:koen.berwouts@wrg.be

Eerdere verslaggeving kan opgevraagd worden bij de IROJ beleidsondersteuner daphne.sasanguie@opgroeien.be