RTJ-punt Limburg

Sinds 2016 wordt gewerkt aan een Limburgs RTJ-punt als initiatief dat door IROJ Limburg wordt ondersteund. Het werd in het najaar van 2017 actief. 

Het RTJ-punt wordt vorm gegeven door COLim (Daidalos vzw, De Wiekslag en Huize St. Augustinus), sinds 2018 aangevuld met CKG De Stap.

Je vindt op deze pagina de cijferrapporten over de werking van het RTJ-punt.

  • RTJ
  • Verslagen