Presentaties toelichting 'Het Jonge Kind'

Op 21 februari 2020 organiseerden ACT en IROJ Limburg in een reeks van infomomenten, een toelichting over het aanbod voor het jonge kind in Limburg.

Je vindt de presentaties die over het verschillende aanbod werden gegeven, links terug. Je vindt er ook een toelichting over de werking en organisatie van ACT Limburg.

De werking rond het jonge kind wordt in Limburg mee vorm gegeven door de werkgroep Jonge Kind. Deze werkgroep ontwikkelde onder meer een Vlaams addendum bij de leidraad van Femmie Juffer over beslissen over kinderen in problematische opvoedingssituaties.

Verder geeft de werkgroep ook mee vorm aan het Limburgse Observatorium waar maandelijks intervisievragen kunnen worden behandeld over een lopend hulpverleningsdossier van een jong kind. Het observatorium biedt de mogelijkheid om een casus te bespreken met deskundigen die geen betrokken partij zijn maar wel willen meedenken vanuit een focus op hechting.

Alle info over de werkgroep, het Vlaamse addendum en het Limburgse Observatorium, vind je op https://www.ligant.be/crosslinkhetjongekind.

  • Jonge kind
  • Studiedagen