Positieve Heroriëntering - jaarrapportage

De Oever, De Wiekslag, Jongerenwerking Pieter Simenon, VCLB, Huize St Augustinus en Daidalos vzw werden in Limburg erkend om Positieve Heroriëntering aan te bieden.

De verschillende partners werken samen in een Limburgse stuurgroep positieve heroriëntering. 

De stuurgroep stelde een jaarrapport op voor de periodes 2017 en 2018. Je vindt de rapportage rechts op de pagina terug.

  • Positieve Heroriëntering
  • Verslagen