Participatie West-Vlaanderen

Participatie van minderjarigen en ouders is een belangrijke doelstelling binnen de jeugdhulp.

In de eerste plaats is er de actieve deelname en betrokkenheid van cliënten in de hulpverlening zelf.
Ook op beleidsniveau zijn cliënten actief betrokken bij de besluitvormingsprocessen.

Wanneer het gaat over een actieve deelname en betrokkenheid van cliënten in de hulpverlening spelen hulpverleners en voorzieningen een cruciale rol. Hulpverlening aanbieden vanuit een participatieve basishouding staat centraal.
Voor cliënten start participatie bij het eerste contact met een medewerker. Ze verwachten hulp die vertrekt vanuit een participatieve ingesteldheid en opstelling van de medewerkers en hebben geen behoefte aan hulp die aangestuurd wordt door regels, protocollen en methodieken.

De werkgroep participatie ontwikkelde de grabbelbox participatie.

De grabbelbox bestaat uit 70 kaarten met vragen over de negen kenmerken van participatieve basishouding. Ze doen je stilstaan bij je eigen handelen en laten je daarover reflecteren. Zo kan je als medewerker in de hulpverlening groeien, je houding bijsturen en dat bevestigen in jouw praktijk, waardoor je cliënten maximaal laat deelnemen aan hun traject.
Je kan ermee aan de slag gaan binnen je team, tijdens coachingsgesprekken, bij sollicitaties, maar ook op je eentje.

Er zijn 400 grabbelboxen verdeeld naar de jeugdhulporganisaties in West-Vlaanderen. Allicht is er ook één in jouw voorziening terecht gekomen. Vraag er naar!
Indien je deze niet kan vinden, laat het ons weten! stijn.hermans@opgroeien.be

De grabbelbox is ook on-line beschikbaar

Vertrouwenspersoon en steunfiguur

Het decreet Rechtspositie van de minderjarige en het decreet Integrale jeugdhulp voorzien het recht op bijstand via een vertrouwenspersoon en geeft de vertrouwenspersoon een duidelijke plaats in de hulpverlening.

We stellen vast dat het werken met een vertrouwenspersoon nog onvoldoende is ingeburgerd. Het formele statuut van vertrouwenspersoon lijkt af te schrikken, zowel naar de cliënt, naar kandidaat-vertrouwenspersonen als naar de hulpverlening.

De - niet geformaliseerde - rol van "steunfiguur" kan een antwoord zijn dat meer aan de wensen en mogelijkheden beantwoordt.

De werkgroep participatie wil via een actie-onderzoek vanuit te verzamelen praktijkervaringen, randvoorwaarden en handvaten formuleren voor jeugdhulporganisaties en hulpverleners om met het concept ‘steunfiguur voor de jongere’ verder aan de slag te gaan. 

De resultaten van het onderzoek "Steunfiguren in de Jeugdhulp" dat door VIVES werd uitgevoerd, werden op 11 maart 2021 voorgesteld tijdens een webinar.
Het onderzoeksrapport kan U hier terugvinden, de presentatie van de resultaten hier.
De webinar kan U hier herbekijken.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon kan u hier terugvinden.

Over de werkgroep: de werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren jeugdhulp maar kan via de participatie van WINGG ook de brug maken met participatie in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. De werkgroep werkt acties uit om de participatie van kinderen, jongeren en ouders in de jeugdhulp te bevorderen.
Mocht je interesse hebben om aan te sluiten, laat niet na ons te contacteren!

  • Participatie