Ouderschap bij hoog conflictueuze scheidingen

Eind 2018 besliste IROJ Limburg een tijdelijke werkgroep op te richten om rond ouderschap bij hoog conflictueuze scheidingen te werken. Eind 2020 presenteerde deze werkgroep de visie die ze uitwerkte, alsook een overzichtsschema van beschikbare ondersteuning. IROJ Limburg valideerde beide op haar samenkomst van 27/10/20. 

  • Verontrusting
  • Werkgroepen en netwerkstuurgroepen