IROJ OVL Organogram

Het IROJ Oost-Vlaanderen brengt verschillende Jeugdhulppartners uit de regio samen om de samenwerking in de regio te bevorderen.

Dit gebeurt op de algemene vergadering (IROJ OVL), in de IROJ (net)werk(stuur)groepen en op de subregionale netwerkstuurgroepen integrale Jeugdhulp, samengevat in een overzichtelijk organogram_iroj-ovl-website_08-okt-2021_0.docx

Op vraag van het werkveld nam het IROJ OVL in 2019 initiatief (onder begeleiding van de Artevelde Hogeschool) om overlap in de structurele intersectorale beleidsmatige jeugdhulpoverleggen in Oost-Vlaanderen tot een minimum te herleiden (oorspronkelijke uitnodiging in bijlage). Via het transparant systeem met overlegkaarten krijgt iedereen zicht op wie er dient deel te nemen aan het overleg, wat de finaliteit is, hoe het overleg zich verhoudt tot andere overleggen, enz... De voorzitters van de overlegplatformen hebben obv een zelfevaluatie met hun leden  knopen kunnen doorhakken. Laatste update 31 maart 2021.

Het IROJ OVL vraagt elk nieuw overleg eerst af te toetsen met deze bestaande overlegstructuren om wildgroei te vermijden.

Samen voor een afgestemde Jeugdhulp in OVL!

  • Werkgroepen en netwerkstuurgroepen
  • Werkingskader