Huishoudelijk reglement, organigram en ledenlijst

Het IROJ West-Vlaanderen heeft bij de start van de werking in 2014 een huishoudelijk reglement en een organogram goedgekeurd.

Daarnaast vindt u een actuele ledenlijst van het IROJ.

Het IROJ stelt jaarlijks een regionaal actieplan op waarin wordt bepaald welke acties in dat kalenderjaar worden uitgewerkt.

 

  • Werkingskader