Adviezen IROJ OVL

Het IROJ wordt, als decretaal vastgelegd orgaan, zo veel mogelijk betrokken bij uitbreidingsbeleid en reconversiebeleid mbt Jeugdhulp in OVL. De IROJ vergadering formuleert een advies over kandidaat dossiers. Deze dossiers worden aan alle IROJ leden bezorgd zodat zij deze (als afgevaardigden) kunnen bespreken met hun achterban. Bij de advisering van dossiers verlaten de betrokkenen bij een bepaald dossier de vergadering. Hier vindt u de IROJ adviezen van de afgelopen jaren.

  • Adviezen