Antwerpen

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Antwerpen brengt de verschillende jeugdhulppartners uit de regio samen om de jeugdhulp in de regio mee vorm te geven. Zij komt hiertoe zo'n zes keer per jaar samen.

Om het IROJ in haar opdracht te ondersteunen werden verschillende werkgroepen opgericht, geënt op de doelstellingen van de Integrale Jeugdhulp, zoals vooropgesteld in het decreet IJH:

 • Werkgroep Toegang
 • Werkgroep Jongvolwassenen 'Mind The Gap'
 • Stuurgroep Uithuisplaatsing van het Jonge Kind
 • (tijdelijke) werkgroep Guideline Continuïteit
 • Werkgroep Verontrusting
 • Werkgroep Cliëntparticipatie
 • Werkgroep Advisering
 • Stuurgroep Crisis en een Forum Crisis

Daarnaast is er ook nog een nauw contact met de Netwerk Stuurgroepen Jeugdhulp in de drie subregio's:

 • Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Antwerpen
 • Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Trawant
 • Netwerkstuurgroep Jeugdhulp Kempen

Hierbij komen partners in de subregio's intersectoraal samen met het oog op ontmoeting, afstemming, infodeling en samenwerking.

De IROJ-vergaderingen zelf worden voorbereid door een 'voorbereidend vierkant', bestaande uit de IROJ-voorzitter, een cliëntvertegenwoordiger, een vertegenwoordiger vanuit de sectoren  (beurtrolgewijs) en de IROJ-ondersteuner.

Het IROJ Antwerpen wordt voorgezeten door Jan Bots (directeur van De Wingerdbloei) en ondersteund door Roxane Van Rousselt (Agentschap Opgroeien, roxane.vanrousselt@opgroeien.be 
M 0493/31.69.01 - T +322/243.56.06
)

Alle acties vanuit het IROJ Antwerpen worden gebundeld in een jaarlijks regioplan.